Cookies, GDPR

Ochrana údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s odesláním poptávkového formuláře z webových stránek podle čl. 13 Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“)


1. Správcem Vašich osobních údajů je FIRMA, IČO: , ADRESA, který lze kontaktovat:

2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny k vedení obchodní komunikace v souvislosti s nabídkou produktů a služeb.


3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zpracování nabídky na uzavření smlouvy o dílo na žádost subjektu údajů, případně poskytnutí jiných služeb.


4. Kategorie příjemců osobních údajů:

 • poskytovatelé webových služeb,
 • poskytovatelé cloudových služeb.

5. K předání osobních údajů příjemci ve třetí zemi, resp. mezinárodní organizaci NEDOCHÁZÍ.


6. Doba uložení osobních údajů se řídí dobou trvání práv a povinností souvisejících s danou poptávkou.


7. Práva subjektu údajů dle příslušných ustanovení Nařízení:

 • právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu svých nepřesných osobních údajů,
 • právo na výmaz svých osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů v případech, kdy jej Nařízení
 • umožňuje,
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je
 • zpracování na něm založeno,
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je podmínkou pro zpracování nezávazné nabídky. Neposkytnutí údajů, představuje překážku k zpracování nezávazné nabídky.


9. Správce neprovádí jakékoliv rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracováním včetně profilování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Cookies

Kontakt
CONCORDIA LOGISTICS s.r.o.
Louňovice 48
538451 Louňovice
IČ: 27248585
Spisová značka:
C 107512 vedená u Městského soudu v Praze

Provozovna:
Pražská 810/16
102 00 Praha 10

Vedení firmy
Luděk Začal
Telefon:
774 604 480
E-mail: concordia.logistics@seznam.cz

David Boháč DiS.
Telefon:
774 604 481
E-mail: concordia.logistics@seznam.cz